Przedszkole Miejskie Śródmieście

no image Placówka publiczna o nazwie Przedszkole Miejskie Śródmieście znajduje się pod adresem 86300 Grudziądz, ulica Groblowa, nr 15. Jest to przedszkole. W instytucji mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przydzielony jej numer Regon to 340852613. Do instytucji uczęszcza 199 uczniów, w tym 102 to uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 564623949.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...