Przedszkole Miejskie Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi-Kołobrzeg

no image Instytucja publiczna o nazwie Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi-Kołobrzeg znajduje się pod adresem 78100 Kołobrzeg, ulica Zygmuntowska, nr 38. Jest to przedszkole. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przyznany jej Regon to 320753625. Do instytucji uczęszcza 134 uczniów, w tym 73 to uczennice.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...