Przedszkole

no image Szkoła publiczna o nazwie Przedszkole jest zlokalizowana pod adresem 47411 Brzeźnica, ulica Kozielska, nr 11. Jest to przedszkole. W placówce mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przydzielony jej nr Regon to 271031861. Do placówki uczęszcza 22 uczniów, w tym 8 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 324106726. Podmiot dysponuje również faxem 324106726.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...