Przedszkole

no image Szkoła publiczna o nazwie Przedszkole jest zlokalizowana pod adresem 68213 Lipinki Łużyckie, ulica Główna, nr 31A. Jest to przedszkole. W instytucji mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Nadany jej numer Regon to 080081335. Do placówki chodzi 96 uczniów, w tym 50 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 683752061. Instytucja posługuje się także faxem 683752061.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...