Prywatne Gimnazjum Im. Ks. K. Gostyńskiego

no image Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej o nazwie Prywatne Gimnazjum im. ks. K. Gostyńskiego mieści się pod adresem 20325 Lublin, ulica Droga Męczenników Majdanka, nr 27. Jest to gimnazjum. W instytucji mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Jednostka została wpisana do rejestru z ramienia podmiotu Gmina M. Lublin (miejska). Przydzielony jej numer Regon to 430421668. Do placówki uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 814440555. Jednostka posługuje się również faksem 814440100.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...