Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa W Białymstoku

no image Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej o nazwie Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa w Białymstoku jest położona pod adresem 15024 Białystok, ulica Kraszewskiego, nr 33. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.. Jednostka została zarejestrowana z ramienia podmiotu Gmina M. Białystok (miejska). Przyznany jej numer Regon to 200289508. Do instytucji uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 857323793. Instytucja dysponuje również faxem 857323793.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...