Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Dla Dorosłych

no image Placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej o nazwie Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych "Żak" jest położona pod adresem 40097 Katowice, ulica 3 Maja, nr 33/1. Jest to szkoła policealna (ponadgimnazjalna). W placówce mogą się uczyć dorośli. Szkoła została zarejestrowana z ramienia organu Powiat m Katowice (grodzki). Nadany jej numer Regon to 243029219. Do placówki uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 327818423. Instytucja posługuje się również faksem 327818424.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...