Państwowa Szkoła Muzyczna

no image Jednostka publiczna o nazwie Państwowa Szkoła Muzyczna jest położona pod adresem 13200 Działdowo, ulica Grunwladzka, nr 3. Jest to sześcioletnia szkoła muzyczna i stopnia. W placówce mogą pobierać naukę bez kategorii. Zarządza nią Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Przydzielony jej nr Regon to 000286775. Do instytucji chodzi 97 uczniów, w tym 69 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 236972755. Placówka dysponuje również faksem 236972755.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...