Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

no image Jednostka niepubliczna o nazwie Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej jest położona pod adresem 45018 Opole, ulica Krakowska, nr 51. Jest to niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego. W instytucji mogą się kształcić bez kategorii. Zarządza nią Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej. Szkoła została wpisana do rejestru z ramienia podmiotu Powiat m Opole (grodzki). Nadany jej nr Regon to 002006030. Do instytucji chodzi 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 774536825. Placówka dysponuje także faxem 774544829.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...