Niepubliczne Przedszkole W Stypułowie

no image Instytucja niepubliczna o nazwie Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie jest zlokalizowana pod adresem 67120 Stypułów, nr 68B. Jest to przedszkole. W placówce mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Zarządza nią Fundacja "Porozumiene Wzgórz Dalkowskich". Jednostka została wpisana do rejestru z ramienia podmiotu Gmina Kożuchów (miejsko-wiejska). Przyznany jej numer Regon to 081069431. Do placówki uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 683524132. Jednostka dysponuje także faksem 683524132.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...