Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

no image Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej o nazwie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych znajduje się pod adresem 87200 Wąbrzeźno, ulica Wolności, nr 11. Jest to liceum ogólnokształcące. W instytucji mogą się kształcić dorośli. Szkoła została wpisana do rejestru z ramienia podmiotu Powiat wąbrzeski (ziemski). Nadany jej numer Regon to 870341902. Do placówki uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 566882097. Podmiot posługuje się także faxem 566882097.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...