Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Dla Dorosłych

no image Jednostka niepubliczna o nazwie Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych jest położona pod adresem 8110 Siedlce, ulica 3--Go Maja, nr 28. Jest to niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego. W placówce mogą się uczyć bez kategorii. Szkoła została zarejestrowana z ramienia organu Powiat m Siedlce (grodzki). Przydzielony jej numer Regon to 710023589. Do placówki uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 256449775. Placówka dysponuje również faksem 256449775.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...