Kompetentne Przedszkolaki - Siennów 1

no image Szkoła niepubliczna o nazwie Kompetentne Przedszkolaki - Siennów 1 znajduje się pod adresem 37205 Siennów. Jest to punkt przedszkolny. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Instytut Komeńskiego. Jednostka została zarejestrowana z ramienia podmiotu Gmina Zarzecze (wiejska). Przydzielony jej Regon to 143176076. Do instytucji uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...