Iv Liceum Ogólnokształcące

no image Szkoła publiczna o nazwie IV Liceum Ogólnokształcące jest zlokalizowana pod adresem 41808 Zabrze, ulica Gen Wł Andersa, nr 64. Jest to liceum ogólnokształcące. W placówce mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Miasto na prawach powiatu. Nadany jej nr Regon to 000730968. Do placówki uczęszcza 146 uczniów, w tym 85 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 322722222. Podmiot posługuje się również faxem 322722222.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...