Iv Liceum Ogólnokształcące

no image Instytucja publiczna o nazwie IV Liceum Ogólnokształcące jest zlokalizowana pod adresem 8110 Siedlce, ulica Sokołowska, nr 161 B. Jest to liceum ogólnokształcące. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Zarządza nią Miasto na prawach powiatu. Nadany jej Regon to 710018938. Do instytucji chodzi 424 uczniów, w tym 249 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 256447897. Jednostka dysponuje również faxem 256442936.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...