Iii Liceum Profilowane W Olkuszu

no image Szkoła publiczna o nazwie III Liceum Profilowane w Olkuszu jest położona pod adresem 32300 Olkusz, ulica Francesco Nullo, nr 32. Jest to liceum profilowane. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Powiat ziemski. Nadany jej numer Regon to 356562713. Do instytucji chodzi 32 uczniów, w tym 27 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 326430692. Placówka dysponuje również faksem 326432399.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...