I Liceum Ogólnokształcące Im Jana Kasprowicza

no image Placówka publiczna o nazwie I Liceum Ogólnokształcące im Jana Kasprowicza jest zlokalizowana pod adresem 88100 Inowrocław, ulica 3 Maja, nr 11/13. Jest to liceum ogólnokształcące. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Zarządza nią Powiat ziemski. Nadany jej numer Regon to 000212676. Do placówki uczęszcza 512 uczniów, w tym 306 stanowią uczennice.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...