Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

no image Szkoła publiczna o nazwie Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest położona pod adresem 47364 Strzeleczki, ulica Rynek, nr 4. Jest to zeas (zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół). W placówce mogą się kształcić bez kategorii. Kieruje nią Gmina. Nadany jej nr Regon to 001147254. Do placówki chodzi 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 774668164. Placówka posługuje się również faksem 774668164.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...