Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół W Jarczowie

no image Instytucja publiczna o nazwie Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarczowie jest zlokalizowana pod adresem 22664 Jarczów, ulica 3 Maja, nr 24. Jest to zeas (zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół). W instytucji mogą pobierać naukę bez kategorii. Kieruje nią Gmina. Przyznany jej Regon to 950247950. Do instytucji uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 846634390. Jednostka dysponuje także faksem 846634506.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...