Gminne Przeszkole W Szaflarach

no image Instytucja publiczna o nazwie Gminne Przeszkole w Szaflarach mieści się pod adresem 34424 Szaflary, ulica Augustyna Suskiego, nr 96. Jest to przedszkole. W placówce mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przyznany jej numer Regon to 000971152. Do placówki uczęszcza 54 uczniów, w tym 26 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 182754777.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...