G W Mow W Zpew

no image Instytucja publiczna o nazwie G w MOW w ZPEW jest zlokalizowana pod adresem 59600 Lwówek Śląski, ulica Parkowa, nr 9. Jest to gimnazjum. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Powiat ziemski. Przydzielony jej numer Regon to 021928467. Do placówki chodzi 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...