Centrum Kształcenia Ustawicznego W Trzciance

no image Jednostka publiczna o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance jest zlokalizowana pod adresem 64316 Trzcianka, nr 15a. Jest to centrum kształcenia ustawicznego - bez szkół. W placówce mogą pobierać naukę bez kategorii. Kieruje nią Powiat ziemski. Przydzielony jej nr Regon to 000099487. Do placówki uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 614473032. Jednostka posługuje się także faxem 614473173.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...