Sterling Hospice Care, Inc

no image W oficjalnym wykazie hospicjów na terenie stanu CA widnieje hospicjum zarejestrowane pod nazwą Sterling Hospice Care, Inc . Znajduje się przy ulicy 930 S Mount Vernon Ave w miejscowości Colton, kod pocztowy 92324. Numer ID związany z tym hospicjum to 630014571. Znamy też dane administratora tego hospicjum - Tabingo, Neander P. Mamy też dane na temat licencjobiorcy tego ośrodka, jest nim Sterling Hospice Care, Inc .

W regionalnym spisie hospicjów na obszarze stanu California jest hospicjum znane pod nazwą Eden Hospice Care, Inc....

W oficjalnym wykazie placówek opieki paliatywnej na obszarze stanu California jest hospicjum znane jako Holy Saver...