Rhodes Care Hospice

no image W generalnym rejestrze hospicjów na terenie stanu CA widnieje hospicjum znane pod nazwą Rhodes Care Hospice. Znajduje się przy ulicy 4032 Wilshire Blvd w miejscowości Los Angeles, kod pocztowy 90010. Numer identyfikacyjny związany z tym ośrodkiem brzmi następująco: 630012904. Znamy też nazwisko i imię administratora tego hospicjum - Lee, Jin Y. Mamy również dane o koncensjonariuszu tego miejsca, jest nim Rhodes Care Inc .

W oficjalnym spisie miejsc opieki dla osób starszych na terenie stanu California jest hospicjum zarejestrowane jako...

W generalnym spisie miejsc opieki dla osób starszych na obszarze stanu California jest hospicjum znane pod nazwą...