Prime Choice Health Care Hospice Inc

no image W regionalnym wykazie miejsc opieki dla osób starszych w regionie California widnieje hospicjum zarejestrowane pod nazwą Prime Choice Health Care Hospice Inc. Znajduje się pod adresem 10700 Jersey Blvd w miejscowości Rancho Cucamonga, kod pocztowy 91730. Nr ID powiązany z tym hospicjum brzmi następująco: 630015755. Znamy też imię oraz nazwisko zarządcy tego hospicjum - Maqtibay, Rizalina Z. Mamy też informacje na temat licencjobiorcy tego ośrodka, jest nim Prime Choice Health Care Hospice Inc .

W oficjalnym rejestrze hospicjów na terenie stanu California jest hospicjum znane jako Hope Hospice. Hospicjum to...

W generalnym rejestrze hospicjów na obszarze stanu California widnieje hospicjum zarejestrowane jako Nationwide Hospice...