Kaiser Foundation Hospital Hospice - Vallejo

no image W generalnym spisie hospicjów na obszarze stanu California jest hospicjum znane jako Kaiser Foundation Hospital Hospice - Vallejo. Hospicjum to można znaleźć pod adresem 1761 Broadway St w mieście Vallejo, kod pocztowy 94589. Nr identyfikacyjny powiązany z tym ośrodkiem jest następujący: 100001731. Znamy też imię oraz nazwisko administratora tego hospicjum - Jemjemian, Norair. Posiadamy także dane na temat licencjobiorcy tego ośrodka, jest nim Kaiser Foundation Hospitals.

W oficjalnym spisie miejsc opieki dla osób starszych na terenie stanu California jest hospicjum zarejestrowane jako...

W generalnym spisie miejsc opieki dla osób starszych na obszarze stanu California jest hospicjum znane pod nazwą...