Kaiser Foundation Hospital Hospice-San Francisco

no image W regionalnym wykazie placówek opieki paliatywnej na obszarze stanu CA jest hospicjum znane pod nazwą Kaiser Foundation Hospital Hospice-San Francisco. Hospicjum to można znaleźć pod adresem 4131 Geary Blvd w mieście San Francisco, kod pocztowy 94118. Numer ID powiązany z tym hospicjum to 070001265. Znamy też nazwisko i imię administratora tego hospicjum - Zabell, Patricia E. Posiadamy też informacje o koncensjonariuszu tego miejsca, jest nim Kaiser Foundation Hospitals.

W oficjalnym rejestrze hospicjów na terenie stanu California jest hospicjum znane jako Hope Hospice. Hospicjum to...

W generalnym rejestrze hospicjów na obszarze stanu California widnieje hospicjum zarejestrowane jako Nationwide Hospice...