Kaiser Foundation Hospital Hospice-San Francisco

no image W regionalnym rejestrze placówek opieki paliatywnej na obszarze stanu CA jest hospicjum zarejestrowane pod nazwą Kaiser Foundation Hospital Hospice-San Francisco. Hospicjum to można znaleźć pod adresem 4131 Geary Blvd w miejscowości San Francisco, kod pocztowy 94118. Nr ID związany z tym hospicjum to 070001265. Znamy też nazwisko i imię administratora tego hospicjum - Zabell, Patricia E. Posiadamy także dane o koncensjonariuszu tego obiektu, jest nim Kaiser Foundation Hospitals.

W oficjalnym spisie miejsc opieki dla osób starszych na terenie stanu California jest hospicjum zarejestrowane jako...

W generalnym spisie miejsc opieki dla osób starszych na obszarze stanu California jest hospicjum znane pod nazwą...